Belastingaangiftes Inkomstenbelasting

 

Nederlandse individuele aangifte inkomstenbelasting

Voor vrijblijvende informatie voel je vrij mij te bellen op:  
Hester Witsenburg’s mobiel: +31681476823
Email: hester@extravedette.nl

In Nederland moet je belasting betalen over je inkomen. Als je in loondienst bent zal de werkgever reeds een bedrag aan belasting van je loon aftrekken. In sommige gevallen kan het zo zijn dat je te veel belasting hebt betaald op jaarbasis. Zeker als er ook nog bepaalde aftrekposten zijn. Ben je ZZP’er dan kan je reeds in het begin van het jaar de belastingdienst verzoeken een voorlopige belasting aanslag op te leggen. Zo voorkom je dat je achteraf in een keer de verschuldigde belasting dient te betalen.

Alle belastbare personen in Nederland worden in principe door de Nederlandse belastingdienst verzocht tot het doen van een aangifte. Voor 1 april zal je de Nederlandse belastingdienst op de hoogte moeten brengen van je inkomsten van het afgelopen jaar.

ExtraVedette Tax Aangifte Services helpt particulieren en ZZP’ers met het indienen van hun individuele aangiften inkomstenbelasting. Particulieren en ZZP’ers die naar Nederland emigreren (expats) ben ik ook graag van dienst.

Voordat ik begin met het voorbereiden van de aangifte inkomstenbelasting stuur ik een fiscale vragenlijst / questionnaire waar allerlei zaken die relevant zijn, worden opgevraagd. Op basis van deze vragenlijst en de verzochte documenten stel ik vervolgens de aangifte inkomstenbelasting op een fiscaal zo gunstig mogelijke wijze op.

Vervolgens stuur ik je de aangifte met een begeleidende brief per email. Hierin stel ik je van de specifieke kwesties en de verwachte belastingschuld cq. teruggave op de hoogte. De definitief verschuldigde inkomstenbelasting wordt verrekend met eventuele eerdere voorlopige aanslagen en de ingehouden loonbelasting gedurende het jaar.

Aanslagen inkomstenbelasting

Nadat de aangifte is ingediend bij de belastingdienst, zal een (nieuwe) aanslag volgen. Betaling van de belasting dient veelal te geschieden binnen twee maanden na de datum van de aanslag.

Als je reeds aan het begin van een jaar verwacht dat je belasting terugkrijgt, bijvoorbeeld omdat je een huis hebt gekocht en hypotheekrente kunt aftrekken, dan kun je via een voorlopige aanslag ook maandelijks een bedrag terugkrijgen.

Indien je verwacht dat je belasting moet betalen, bijvoorbeeld omdat je inkomsten hebt waarover geen belasting wordt ingehouden, dan kan je via een voorlopige aanslag juist vooraf reeds periodiek de belasting betalen. Zo voorkom je dat je na afloop van het jaar de belasting in 1 keer moet betalen en/of heffingsrente moet betalen. Een voorlopige aanslag is overigens altijd gebaseerd op een voorlopige berekening. Later volgt altijd een definitieve aanslag.

Voor het indienen van voorlopige aanslagen, bijvoorbeeld voor de eerdere maandelijkse belastingteruggaven, dan wel het (jaarlijks) herzien van belastingaanslagen ben ik je uiteraard ook graag van dienst.